Werkgeluk in Nederland

 • Hoe gelukkig is Nederland op dit moment in werk & leven?
 • Wat zijn de trends in werkdruk?
 • Hoe staat het ervoor met de 8 factoren van werkgeluk?
 • Goed werkgeverschap: wat zoeken medewerkers in hun werkgever?
 • Hoe kunnen we verschillende generaties nog beter begrijpen?
 • Hoe liggen de verschillen per sector als het gaat over werkgeluk & werkdruk?
 • Psychologische Veiligheid: hoe staat het er nu voor?

   

Onderzoek naar werkgeluk in Nederland door de Werkgeluk Academy & de MonitorGroep.

Werkgeluk in Nederland

 • Hoe gelukkig is Nederland op dit moment in werk & leven?
 • Wat zijn de trends in werkdruk?
 • Hoe staat het ervoor met de 8 factoren van werkgeluk?
 • Goed werkgeverschap: Wat zoeken medewerkers in hun werkgever?
 • Hoe kunnen we verschillende generaties nog beter begrijpen?
 • Hoe liggen de verschillen per sector als het gaat over werkgeluk & werkdruk?
 • Psychologische Veiligheid: hoe staat het er nu voor?

   

Onderzoek naar werkgeluk in Nederland door de Werkgeluk Academy & de MonitorGroep.

Nationaal Werkgeluk Onderzoek

Het nationaal werkgelukonderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd door de MonitorGroep & Werkgeluk Academy in samenwerking met verschillende partners. Dit onderzoek heeft als doel kennis te verzamelen over het werkgeluk van alle werkenden in Nederland. Bij elk onderzoek worden nieuwe onderwerpen onderzocht die al dan niet effect hebben op het werkgeluk. De belangrijkste resultaten worden bekend gemaakt tijdens de Week van het Werkgeluk.

Onno Hamburger is de grondlegger van werkgeluk in Nederland. Hij verbindt in zijn (internationale) netwerk experts op het gebied van positieve psychologie en werkgeluk. Met zijn bureau ‘Werkgeluk Academy’ leidt hij coaches en leidinggevenden op, om beter te kunnen coachen in werkgeluk.

Al meer dan 20 jaar voert de MonitorGroep medewerkersonderzoeken uit bij bedrijven in alle sectoren. De MonitorGroep biedt met behulp van dit kwantitatief onderzoek een basis voor het ontwikkelen van organisaties. Ook adviseert de MonitorGroep organisaties die willen werken aan werkgeluk op basis van de 8 van werkgeluk. 

WEBINAR

Resultaten Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2023

In dit webinar nemen Arie Pieter Veldhoen en Onno Hamburger je mee door de resultaten van het Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2023. 

 • Hoe gelukkig zijn we op dit moment in werk & leven?
 • Werkdruk: In welke sectoren is het oppassen geblazen?
 • Wat bindt collega’s en wat zijn redenen voor mensen om het werkgeluk elders te zoeken?
 • Hoe kunnen we verschillende generaties nog beter begrijpen? Wat vinden jongeren belangrijk in hun werk (GeneratieZ)?

 

Voor wie? HR-adviseurs, HR-managers, leidinggevenden, coaches en iedereen die wilt werken aan werkgeluk.

Tijd: 15:30 – 16:30

Sprekers: Onno Hamburger, Arie Pieter Veldhoen

Interesse? Meld je aan!

WerkgelukTV bespreekt: Nationaal Werkgeluk Onderzoek

Regelmatig deelt Onno Hamburger (Werkgeluk Academy) online verdiepingssessies over allerlei aspecten van werkgeluk. Ook het Nationaal Werkgeluk Onderzoek, dat in samenwerking tussen Werkgeluk Academy en MonitorGroep wordt uitgevoerd, komt aan bod.

Hieronder vind je drie inzichtrijke sessies met betrekking op de bevindingen van het Nationaal Werkgeluk Onderzoek. Veel kijkplezier! 

Hoe kan de leidinggevende het werkgeluk van medewerkers het beste vergroten?

Wat is de relatie tussen werkgeluk en leiderschap? Welke factoren zijn van belang en in hoeverre heb je daar als leider invloed op? In deze online sessie gaat Onno Hamburger (Werkgeluk Academy) met Arie Pieter Veldhoen (Monitorgroep) in gesprek over de factoren die ons werkgeluk bepalen en specifiek de invloed van de leidinggevende op de verschillende onderdelen. Ze bespreken onder andere de invloed van leiderschapstijlen en de 8 van Werkgeluk.

Zijn jongeren lui?

Arie Pieter Veldhoen & Onno Hamburger gaan in gesprek over de verschillen tussen generaties. Gebruik makend van de meest recente cijfers uit het Nationaal Werkgeluk Onderzoek zetten zij op een rijtje hoe en waarom generaties verschillen, welke conclusies je hier uit kan trekken. Met praktische inzichten voor werkgeluk coaches, leidinggevenden & werkgelukdeskundigen.

Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2023

Onno Hamburger bespreekt in deze sessie de laatste inzichten uit het Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2023. Naast algemene werkgeluk scores in Nederland wordt er ook gekeken naar inzichten voor coaches en leidinggevenden die nog beter willen sturen op werkgeluk.

Deze sessie is speciaal bedoeld voor HR professionals, leidinggevenden & coaches.

Webinar agenda

Hieronder tref je de evenementen waarin aspecten uit het Nationaal Werkgeluk Onderzoek worden besproken. 

20 november, 12.00 – 13.30 uur

Webinar Netwerk Werkgeluk: Mastermind (exclusief voor leden)
Actuele kennis werkgeluk samen vertalen naar de praktijk. Thema: Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2023, plezier en purpose met Arie Pieter Veldhoen en Onno Hamburger.

21 november, 16.00 uur

Webinar werkgeluk: MonitorGroep & Happy Office 
In’s en out’s over werkgeluk in één boeiend webinar gegeven door Maartje & Fennande van Happy Office, samen met Arie Pieter Veldhoen van de MonitorGroep. 
1. verschil ik- en wij-kant
2. waarom ben je minder gelukkig naarmate het bedrijf groter wordt?
3. loyaliteit. Effect van werkgeluk en werkdruk op je verzuim en je vertrekintentie.

Nationaal Werkgeluk Onderzoek in cijfers

1.900

Het onderzoek wordt minimaal één keer per jaar uitgevoerd onder 1.900 werkenden. Na schoning en quotaweging blijft hier een netto aantal deelnemers over. Samen vormen zij een representatieve afspiegeling van alle personen in Nederland die ten minste 20 uur per week werkzaam zijn.

1.284

Voor de statistische analyses is gebruik gemaakt van de groep van 1.284 uit organisaties met ten minste 11 medewerkers. De resultaten van ZZP’ers en medewerkers uit een klein bedrijf (3 tot 10 personen) zijn in een afzonderlijke rapportage opgenomen.

95%

Elk onderzoek heeft betrouwbaarheidsmarges. Als vuistregel geldt voor dit onderzoek dat gevonden percentages op een vijfpuntsschaal met 95% zekerheid terug te zien zijn in heel werkend Nederland, met een marge van ±3%.

Werkgeluk maak je samen: een bundeling van krachten

In het Nationaal Werkgeluk Onderzoek werken we samen met deskundigen, auteurs, wetenschappers, sprekers, sparringpartners en bovenal enthousiastelingen op het gebied van werkgeluk. 

Thijs Launspach

Psycholoog, spreker & auteur

Aukje Nauta

Spreker, auteur & psycholoog

Joriene Beks

Psychologische Veiligheid expert

Ad Bergsma

Psycholoog en Geluksonderzoeker

Nancy Peeters

Psycholoog Werkgeluk

Fennande van der Meulen

Werkgeluksdeskundige

Maartje Wolff

Expert positieve werkcultuur

Onderzoeker

Onderzoeker & Analist Evelien van der Steeg, de MonitorGroep: 

“Het is iedere meting weer spannend hoe werkend Nederland aankijkt tegen het werken en wat de trends zijn. Wat mij het meest verrast is dat het werkgeluk tot nu toe telkens wat toeneemt. Dat geeft mij het gevoel dat we in Nederland op de goede weg zijn. Ik vind het belangrijk dat organisaties continu aandacht besteden aan werkgeluk en dat ons onderzoek aanknopingspunten biedt om hiermee aan de slag te gaan.”

Week van het Werkgeluk

De Week van het Werkgeluk is in het leven geroepen om werkgeluk onder de aandacht te brengen. De Week van het Werkgeluk vindt in 2024 plaats van 23-27 september. 

Deze week worden er veel activiteiten op het gebied van werkgeluk georganiseerd in Nederland en daarbuiten.