Nationaal Werkgelukonderzoek

Het onderzoek

Het nationaal werkgelukonderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd door de MonitorGroep & Gelukkigwerken Academy in samenwerking met verschillende partners.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek van 2022 zijn bekend. Klik hieronder voor meer informatie.

Media

Klik hieronder voor de persberichten, het downloaden van de rapporten en de berichten over het Nationaal Werkgelukonderzoek in de media.


Verantwoording

Het onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef voor werkend Nederland. Klik hieronder voor een uitgebreidere verantwoording van het onderzoek.

 

Over het Nationaal werkgeluk onderzoek

Trends en ontwikkelingen in werkgeluk in Nederland

Dit onderzoek wordt minimaal eenmaal per jaar uitgevoerd en heeft als doel om kennis te verzamelen over het werkgeluk van alle werkenden in Nederland. Bij elk onderzoek worden nieuwe onderwerpen onderzocht die al dan niet effect hebben op het werkgeluk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau de MonitorGroep in samenwerking met Gelukkigwerken Academy Nederland en Happy Office. De belangrijkste resultaten worden bekend gemaakt tijdens de week van het werkgeluk.

Als je 45 jaar fulltime werkt in je leven, dan komt dat neer op zo’n 82.000 uur. Dat is aardig wat, daarom vinden wij het belangrijk dat je gelukkig bent in je werk. Daarom werken wij met medewerkersonderzoeken, workshops en het Nationaal Werkgelukonderzoek aan het werkgeluk van miljoenen Nederlanders.

Arie Pieter Veldhoen, Aanvoerder MonitorGroep

Resultaten

In de week van het werkgeluk werden de nieuwste inzichten en trends op het gebied van werkgeluk in Nederland gepresenteerd. 

Via onderstaande button download je eenvoudig een samenvatting van de uitkomsten die gepresenteerd zijn tijdens de Week van het Werkgeluk .

 

Wil je ook in jouw organisatie werken vanuit werkgeluk? 

De MonitorGroep verzorgt ook werkgeluksonderzoeken in organisaties. 

Agenda

Houd je agenda paraat, want voor komende tijd hebben we een inspirerende reeks (online) bijeenkomsten op het gebied van werkgeluk, werkdruk, werven & binden, cultuur, leiderschap en meer voor je op een rij gezet.

Media

Verantwoording

Deelnemers

Het onderzoek wordt minimaal één keer per jaar uitgevoerd onder 1.500 werkenden. Na schoning en quotaweging blijft hier een netto aantal deelnemers over. Samen vormen zij een representatieve afspiegeling van alle personen in Nederland die ten minste 20 uur per week werkzaam zijn. 

Bedrijven​

Voor de statistische analyses is gebruik gemaakt van de groep van 1044 uit organisaties met ten minste 11 medewerkers. De resultaten van ZZP’ers en medewerkers uit een klein bedrijf (3 tot 10 personen) zijn in een afzonderlijke rapportage opgenomen.

Representatief

De steekproef is representatief voor werkend Nederland, waarbij rekening is gehouden met leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sector en organisatieomvang.

Marge​

Elk onderzoek heeft betrouwbaarheidsmarges. Als vuistregel geldt voor dit onderzoek dat gevonden percentages op een vijfpuntsschaal met 95% zekerheid terug te zien zijn in heel werkend Nederland, met een marge van ±3%.

 

Wie wij zijn

MonitorGroep

Al meer dan 20 jaar voert de MonitorGroep medewerkersonderzoeken uit bij verschillende bedrijven, van goede doelen tot grote zorgorganisaties. Met deze kennis heeft de MonitorGroep het model ‘De 8 van Werkgeluk‘ ontwikkeld, de basis van het Nationaal Werkgeluk Onderzoek. In het eerste hoofdstuk van het Handboek Werkgeluk laat aanvoerder Arie Pieter Veldhoen zien hoe je werkgeluk kwantitatief kunt onderzoeken.

Gelukkig werken Academy

Onno Hamburger is de grondlegger van werkgeluk in Nederland.  Hij verbindt in zijn (internationale) netwerk experts op het gebied van positieve psychologie en werkgeluk. Met zijn bureau ‘Gelukkig werken Academy‘ leidt hij coaches en leidinggevenden op, om beter te kunnen coachen in werkgeluk.

Partners

Voor specifieke thema’s die bevraagd worden in het Nationaal Werkgeluk Onderzoek werken we samen met meerdere partners, waaronder Happy Office en Joriene Beks, auteur van het boek Psychologische Veiligheid.